Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

9718 e711 390
Reposted fromsunlight sunlight viamalinowowa malinowowa
czarnakawa
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viamalinowowa malinowowa

September 06 2019

czarnakawa
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk. 
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
czarnakawa
3470 63a5 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakotfica kotfica
czarnakawa
9995 2a79 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
czarnakawa
2346 49ad 390
Remember Galizia
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viakotfica kotfica
czarnakawa
czarnakawa
2981 918c 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakotfica kotfica
czarnakawa
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viakotfica kotfica
czarnakawa
"Nie umieraj za kogoś, kto nie chce cię w swoim życiu. Nie bądź z kimś, kto odbiera ci uśmiech i zadaje tysiąc ran. Nie umieraj za kogoś, kto nie wspiera cię, gdy upadasz. Nie bądź z kimś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, ile jesteś wart."
~ Tomasz Antosiewicz
Reposted frombeatkazz beatkazz viakotfica kotfica
czarnakawa
0635 bc03 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viakotfica kotfica
czarnakawa
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viakotfica kotfica
czarnakawa
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viakotfica kotfica
czarnakawa
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakotfica kotfica
czarnakawa
4783 14f1 390
Reposted frompiehus piehus
czarnakawa
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viamefir mefir
czarnakawa
4219 528b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

September 05 2019

czarnakawa
"Nie umieraj za kogoś, kto nie chce cię w swoim życiu. Nie bądź z kimś, kto odbiera ci uśmiech i zadaje tysiąc ran. Nie umieraj za kogoś, kto nie wspiera cię, gdy upadasz. Nie bądź z kimś, kto nie zdaje sobie sprawy z tego, ile jesteś wart."
~ Tomasz Antosiewicz
Reposted frombeatkazz beatkazz viapiehus piehus
czarnakawa
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl