Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

czarnakawa
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
czarnakawa
1179 bd89 390

April 02 2017

9351 d94a 390
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viagoszko goszko
czarnakawa
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viasbguys sbguys
czarnakawa
W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viagoszko goszko
czarnakawa
czarnakawa
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viagoszko goszko
czarnakawa
2751 bf7a 390
Reposted fromzie zie viasbguys sbguys
czarnakawa
3106 f4af 390
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viasbguys sbguys

March 22 2017

9667 cf09 390

dendriforming:

psycholar:

Motivational work poster on our lab wall.

Text: Science is like sex; it has practical uses, but that’s not why we do it.

Reposted fromerikabee erikabee viagoszko goszko
czarnakawa
8788 ee91 390
Business meeting at Ikea
Reposted fromorchila orchila viagoszko goszko
czarnakawa
9113 2422 390

remember-the-memoriesx:

Good advice Ernest

March 07 2017

Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viagoszko goszko
czarnakawa
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viagoszko goszko
czarnakawa
8175 7805
always too sober
czarnakawa
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viagoszko goszko
czarnakawa
2281 38dc 390
Reposted fromdusix dusix viagoszko goszko
czarnakawa
Those who are hardest to love need it the most.  
— Socrates
Reposted fromdusix dusix viagoszko goszko
czarnakawa
9361 14e1 390
Reposted fromoll oll viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl