Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

czarnakawa
7269 0f77 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
4917 5d4c 390
Reposted frominochi inochi viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
czarnakawa
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
czarnakawa
chciała, mogła, zaniemogła.
czarnakawa
4615 ba06 390
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
4684 c8d3 390
czarnakawa
6249 2a04 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
powiedz, że wytrwamy, że przeżyjemy każdą słabość.
czarnakawa
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
Reposted frommhsa mhsa viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
Siedzę i się zastanawiam, czy jest ktoś, kto uznaje mnie za swój błąd życiowy. Na szczęście mam jeszcze niedopite pół litra.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
Reposted frommalgretout malgretout viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
0967 3605 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
czarnakawa
Inf1nity | via facebook
Reposted fromweightless weightless viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
2527 f04f 390
Reposted fromvegetazen vegetazen viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
chciałam być Twoim małym planem na przyszłość. drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął 'wyluzuj, i tak Cię kocham'. chciałam żyć z Tobą wiecznie i każdego dnia móc kochać Cię bardziej.
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
czarnakawa
5158 5503 390
Reposted fromnyaako nyaako viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl