Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

czarnakawa
6682 3c10 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viahormeza hormeza
czarnakawa
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
czarnakawa
czarnakawa
czarnakawa
8869 fd9c 390
Reposted fromSanthe Santhe viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
czarnakawa
5822 6325 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
czarnakawa
czarnakawa
6135 a329 390
czarnakawa
6069 0740 390
Reposted fromnazarena nazarena viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
czarnakawa
9040 5b0a 390
Reposted frombatgirl batgirl viahormeza hormeza
czarnakawa
1203 6c64 390
Reposted fromsilentshout silentshout viahormeza hormeza
czarnakawa
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
czarnakawa
czarnakawa
3989 a797 390
Reposted fromteijakool teijakool viaztar ztar
czarnakawa
5847 d104 390
Reposted fromkotowate kotowate viaztar ztar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl