Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

czarnakawa
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahormeza hormeza
czarnakawa
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viahormeza hormeza
czarnakawa
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
czarnakawa

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

czarnakawa
6015 8961 390
Reposted fromewaryst ewaryst viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
5585 4fa2 390
Reposted fromstroschek stroschek viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
5719 927b 390
Odmień swoje życie.
czarnakawa
6413 f48e 390
Reposted fromdjLangley djLangley viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahormeza hormeza
czarnakawa
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viahormeza hormeza
czarnakawa
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
czarnakawa

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

czarnakawa
6015 8961 390
Reposted fromewaryst ewaryst viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
5585 4fa2 390
Reposted fromstroschek stroschek viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
5719 927b 390
Odmień swoje życie.
czarnakawa
5585 4fa2 390
Reposted fromstroschek stroschek viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl