Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

czarnakawa
7888 86c8 390
Reposted fromniefajna niefajna vianewbeginning newbeginning
czarnakawa
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vianewbeginning newbeginning
czarnakawa
Hm...Taki mam nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami / Słuchaj pieśni wiatru
Reposted fromsfeter sfeter viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
czarnakawa
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
czarnakawa
Reposted frombarnabiusz-tt barnabiusz-tt viagoszko goszko

August 07 2017

czarnakawa
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viapersona-non-grata persona-non-grata
czarnakawa
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viapersona-non-grata persona-non-grata
czarnakawa

July 29 2017

czarnakawa
7570 838d 390
Stanisław Barańczak
czarnakawa
0166 83d3 390
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor

July 23 2017

czarnakawa
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahormeza hormeza
czarnakawa
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viahormeza hormeza
czarnakawa
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
czarnakawa

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

czarnakawa
6015 8961 390
Reposted fromewaryst ewaryst viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
5585 4fa2 390
Reposted fromstroschek stroschek viatoniewszystko toniewszystko
czarnakawa
5719 927b 390
Odmień swoje życie.
czarnakawa
6413 f48e 390
Reposted fromdjLangley djLangley viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl